Auton ilmastointihuolto on yksi auton kausittaisista huolloista. Tavallisesti ilmastointihuolto kannattaa tehdä viimeistään parin vuoden välein.

Ilmastointihuolto autoon? Katso auton ilmastointihuolto hinta

Auton ilmastointihuolto täyttöhuoltona kuuluu auton perushuoltoihin. Vaikka ilmastointi on ainoastaan lisävaruste, on autoilijan hyvä tarkkailla ilmastointia mahdollisten vuotojen varalta. Auton ilmastoinnin korjaaminen voi tulla kyseeseen myös siinä vaiheessa, jos ilmastointi esimerkiksi puhaltaa kuumaa ilmaa. Täyttöhuollossa tehdään ilmastoinnin täyttö, jossa ilmastoinnin kylmäainetasot katsotaan kohdilleen.

Auton ilmastointi toimii kutakuinkin samalla tavalla kuin huoneistojen ilmastointilaitteet, joita näkee esimerkiksi omakotitaloissa ja toimistoilla. Auton ilmastointi palvelee vain yhtä tarkoitusta, joka on luonnollisesti auton sisäilman viilentäminen. Vaikka nykyään ilmastointilaite löytyy autosta kuin autosta vakiovarusteena, monilla on varmasti vielä mielessä ne kultaiset kesät parikymmentä vuotta sitten, kun autoissa ei yleisesti ollut ilmastointilaitteita. Intiaanihelteiden aikaan auton käynnistäminen saattoi olla monille kuskeille todella hikistä puuhaa.

Auton ilmastointilaite onkin muuttunut vuosien varrella ylellisyyslaitteesta vakiovarusteeksi, sillä viileässä lämpötilassa on huomattavasti mukavampi ajaa. Auton ilmastointilaitteen huolto  tarve on helppo havaita myös kuskin toimesta, sillä käytännössä ilmastointi ei toimi kunnolla jos siinä on vika.

Auton ilmastointihuolto hinta on noin 150 eurosta ylöspäin automallista riippuen.

Auton ilmastointi huolto hinta – UKK

Mikä on auton ilmastointihuollon hinta?
Auton ilmastointihuolto hinta riippuu siitä, kuinka suuri ilmastointihuolto tulee tehdä. Jos kyseessä on tavallinen auton ilmastointi täyttö eli täyttöhuolto, jossa käytännössä vain tarkistetaan ilmastointijärjestelmä suurikokoisilta vuodoilta ja lisäksi kylmäaineen oikea taso, ilmastointihuollon hinta on noin 80-100 euroa. Jos taas kyseessä on isompi ilmastointijärjestelmän remontti, jossa tarvitsee esimerkiksi vaihtaa joku ilmastointijärjestelmän osista, voi tälle tulla hintaa useita satojakin euroja. Esimerkiksi kompressorin vaihto voi maksaa 400-500 euroa. Vertaa ilmastointihuollon hinnat.
Kuinka kauan ilmastointihuolto kestää?
Tavalliseen auton ilmastointihuoltoon tarvittava aika on tavallisesti alle puoli tuntia. Jos kyseessä on kuitenkin isompi auton ilmastointihuolto tai esimerkiksi typpisarjan käyttö vuotokohtien etsimisessä, kuluu tähän useampi tunti.
Kuinka usein ilmastointihuolto autoon?
Auton ilmastoinnin korjaus suositellaan tehtäväksi monien autovalmistajien mukaan parin vuoden välein, mutta toisaalta monille kuskeille auton ilmastointilaitteen korjaus tulee viimeistään ajankohtaiseksi silloin, kun ilmastointi ei enää puhalla viileää ilmaa kunnolla.
Auton ilmastointi vuotaa - Voiko autolla ajaa?
Vuotavan ilmastointilaitteiston käyttö ajaessa on lailla kielletty. Vaikka jotkut autoilijat pyrkivät korjaamaan ongelman vain tyhjentämällä järjestelmän ja vaihtamalla kylmäaineen, ei tämä poista mahdollista pääongelmaa eli vuotoa. Vuotava ilmastointi päästää turhaan kasvihuonekaasuja ilmaan.
Miksi auton ilmastointi puhaltaa kuumaa ilmaa?
Jos auton ilmastointi ei toimi kunnolla ja puhaltaa esimerkiksi lämmintä ilmaa, yleisin syy on ilmastoinnin lauhduttimessa. Ilmastoinnin lauhdutin voi pitkän käytön jälkeen tukkeutua niin, että se ei toimi enää vaaditulla tavalla, jonka seurauksena auton ilmastointi puhaltaa lämpimämpää ilmaa matkustamoon. Toisaalta ilmastoinnin lämmin ilma voi johtua monesta muustakin eri syystä. Katso tarkemmat syyt seuraavasta kappaleesta.

Ilmastointi huolto tarjous

Edullinen ilmastointihuolto voi löytyä helposti netistä, jos omalta paikkakunnalta löytyy autohuollosta ilmastointihuolto tarjous. Tarkista oman kaupungin ilmastointihuollon hinta.

Auton ilmastoinnin korjaus voi sisältää muun muassa huoltoliittimien vaihdon. Muita tärkeitä huollettavia osia ovat muun muassa kompressori ja lauhdutin.

Auton ilmastointihuolto hinta

Mitä auton ilmastointihuollon hinta pitää sisällään?

Autohuollossa tehtynä auton ilmastoinnin huolto on yleensä täyttöhuolto, jossa tarkistetaan auton ilmastointilaitteisto mahdollisten vuotojen varalta, katsotaan kompressorin kunto ja lisätään siihen öljyä, sekä lisätään tarvittaessa kylmäainetta. Kylmäaineen määrää ei voi suoraan nähdä auton painemittareista, vaan varmin tapa ilmastointilaitteen määrän testaamiseen olisi ottaa kylmäaineet kokonaan pois laitteistosta ja mitata kylmäaineen määrä.

Kylmäaineen määrä tavallisessa ilmastointilaitteessa on noin 800 grammaa, ja vuodessa tavallinen kylmäaineen haihtumismäärä on alle kymmenen prosenttia tästä, eli noin 60-70 grammaa. Jos ilmastointilaite on täytetty kylmäaineella vuosi sitten, ja tankissa on esimerkiksi 100 grammaa vähemmän kylmäainetta, luultavasti kyseessä on auton ilmastointilaitteen vuoto.

Lue myös: Jakohihnan vaihto hinta – Katso vaihtoväli ja kilpailuta hinta

Auton ilmastoinnin täyttö – Yleisimmät vuodot

Yleisimmin auton ilmastointi vuodon korjaus aloitetaan etsimällä vuotoa kompressorista ja sen liittimistä. Tavallisten ilmastointilaitteen putkistossa olevien vuotojen lisäksi myös järjestelmän liittimet voivat vuotaa, jonka lisäksi jotkut ilmastointilaitteen osat eivät välttämättä toimi kunnolla. Ilmastointilaitteen huolto on hyvä tehdä tarkastamalla ilmastointilaitteen huoltoliittimet. Näitä on tavallisessa laitteessa kaksi, yksi korkean paineen puolella ja yksi matalamman paineen puolella.

Korkeapaineisella puolella huoltoliitin sijaitsee tavallisesti lauhduttimen ja paisuntaventtiilin välissä, kun taas matalapaineisella kierron lopussa kun matalapaineinen kaasu siirtyy höyrystimeltä takaisin kompressoriin. Huoltoliittimistä saa mitattua ilmastointilaitteen paineen niin, että paine-eroja vertaamalla voidaan löytää syy sille, miksi auton ilmastointijärjestelmä ei toimi.

Kyseessä voi olla esimerkiksi kompressorin säätöön liittyvät ongelmat, jotka vaikuttavat suoraan ilmastointilaitteen säätötehoon, tai esimerkiksi lauhduttimen jäähdyttämisprosessiin liittyvät ongelmat. Jos paine-erot huoltoliittimien välillä ovat liian suuria, edellä mainittujen syiden lisäksi esimerkiksi kylmäaineen liiallinen käyttö voi olla syynä ilmastointijärjestelmän toimimattomuudelle. Katso lisätietoja sivulta AutoWiki: Ilmastointihuolto.

Miten auton ilmastointi huolto tehdään?

Tavallisesti ilmastointilaitteen täyttö kestää alle puoli tuntia. Auton ilmastointilaitetta testataan vuotojen varalta testerillä. Vuotoja tutkitaan alipainetta hyväksi käyttäen niin, että ilmastointijärjestelmän putkistosta imetään valtaosa ilmasta pois. Tämän jälkeen katsotaan, tuleeko putkistoon ilmaa ulkoilmasta. Käytännössä tällaisella tavallisen täyttöhuollon pikatestauksella saadaan selville vain suuret auton ilmastointilaitteen vuodot, sillä paine-ero putkiston ja ulkoilman välillä ei pääse kasvamaan riittävän suureksi pienten vuotojen löytämiselle.

Koska kuitenkin ilmastointilaitteessa virtaa valtaosan ajasta kaasu, on pienten vuotojen löytäminen hyvin tärkeää ilmastointilaitteen toimivuutta ajatellen. Tähän käytetään normaalisti typpiä tai niin kutsuttua typpisarjaa. Ilmastointijärjestelmä täytetään korkeapaineisella typpikaasulla ja mitataan samalla, tapahtuuko paineessa muutoksia. Muita kausittain tehtäviä huoltoja autoon on muun muassa öljynvaihto. Katso auton öljynvaihto hinta tästä.

Auton ilmastoinnin huolto hinta – Ilmastoinnin korjaus

Auton ilmastointilaitteen vuodolle tyypillistä on, että auton ilmastointi ei toimi tai ilmastointi toimii vajaatehoisesti. Monet autoilijat saattavat kuvitella, että auton ilmastointi jollain tavalla tekisi viileämpää ilmaa suoraan ulkoilmasta. Käytännössä kuitenkin ilmastointi viilentää jo auton sisällä olevaa lämmintä ilmaa, siirtäen auton sisäilman lämmön ulkoilmaan. Miten tämä tapahtuu?

Auton ilmastoilaitten huolto on tavallisesti täyttöhuolto, joka tehdään alle puolessa tunnissa.

Auton ilmastointilaitteen osat

Jotta auton ilmastointilaitteen huolto ja toiminta avautuisivat hieman paremmin, on hyvä käydä myös läpi auton ilmastointijärjestelmän eri osat.

Uudet renkaat kesälle 2020? Katso kesärenkaat 2020 ostajan opas ennen ostamista!

Kompressori

Kompressori on auton ilmastointilaitteen, tai käytännössä minkä tahansa muunkin ilmastointilaitteen tärkein osa. Kompressori imee auton ilmastointilaitteeseen syötetyn kylmäainekaasun, nimensä mukaisesti puristaa eli kompressoi ilman haluttuun paineeseen, ja syöttää sen oikeapaineisena lauhduttimeen, jossa kylmäaine muuttuu kaasusta nesteeksi. Ammattikielellä tätä prosessia kutsutaan kondensaatioksi eli tiivistymiseksi.

Kompressori on auton ilmastointilaitteen sydän, joka saa käyttövoimansa suoraan moottorista kampiakselin ja moniurahihnan kautta. Kun auton ilmastointilaite kytketään päälle, kompressori alkaa pumppaamaan kaasumaista kylmäainetta lauhduttimeen. Kompressori huolehtii siitä, että auton ilmastointijärjestelmän kylmäaine kiertää järjestelmässä oikein, ja että sen paine on oikea lauhdutinta varten. Jos ilmastoinnissa on vika, auton ilmastoinnin korjaus aloitetaan usein tarkastamalla kompressori.

Lauhdutin

Kondensaatioreaktio tapahtuu, kun kompressorista syötetty korkeapaineinen kaasu syötetään lauhduttimeen. Lauhdutin on auton jäähdyttimen etupuolella sijaitseva kennomainen kappale, jonka kennojen tarkoituksena on päästää kylmäainetta viilentävää ilmaa kulkeutumaan lauhduttimen läpi. Kylmäaine virtaa lauhduttimen sisäpuolella. Kennot ovat kuumia, ja kun ilmavirta viilentää kennoja, myös niiden sisällä oleva kylmäaine jäähtyy ja alkaa muuttaa olomuotoaan nesteeksi.

Lauhdutin on yksi nykyautojen ilmastointijärjestelmän helpoimmin tunnistettavista osista, joka näyttää näyttää hieman lämöpatterilta, ja sijaitsee yleensä suoraan auton jäähdyttimen etupuolella, jolla on samantyylinen patterirakenne. Laajempi auton ilmastointi korjaus voi tarkoittaa lauhduttimen korjaamista tai vaihtamista, sillä vahingoittunut tai huonosti toimiva ilmastoinnin lauhdutin tuntuu lähes välittömästi lämpimämpänä ilmana matkustamossa.

Kuivain/Varaaja

Varaaja on ilmastointilaitteen kappale, jonka kautta lauhduttimesta tuleva nestemäinen kylmäaine kiertää. Varaaja tarvittaessa toimii myös nestemäisen ja korkeapaineisen kylmäaineen säiliönä, sekä poistaa kylmäaineessa mahdollisesti esiintyviä epäpuhtauksia.

Paisuntaventtiili

Paisuntaventtiili on venttiili, jonka avulla korkeapaineisen kylmäaineen paine vähenee siinä vaiheessa, kun se tulee lauhduttimesta. Käytännössä paisuntaventtiili on kuristusventtiili, jonka avulla voidaan säädellä sitä, millä virtausnopeudella kylmäaine putkissa kulkee. Lyhyemmin sanottuna paisuntaventtiili annostelee kylmäainetta höyrystimelle.

Höyrystin

Höyrystin on ainoa osa auton ilmastointilaitteesta, joka on auton matkustamon puolella, sillä loput ilmastointilaitteen osat sijaitsevat konepellin alla. Höyrystin näyttää pieneltä lämpöpatterilta, jossa on samanlainen kennorakenne kuin lauhduttimessa. Kun venttiilistä tuleva neste saa mahdollisuuden laajeta, se höyrystyy nopeasti, eli alkaa käytännössä kiehumaan pakkasella. Jotta kylmäaine voi höyrystyä, se tarvitsee ympäristöstä lämpöä, joka siirretään höyrystimen kautta auton sisällä olevasta ilmasta.

Kun lämmin ilma siirtyy auton matkustamosta höyrystimeen, kylmäaineen paine alenee. Tämän jälkeen kylmäaine kulkeutuu takaisin kompressoriin sisältäen matkustamosta tulleen lämmön. Kompressori kompressoi matalapaineisen kaasun jälleen korkeapaineiseksi kaasuksi. Kun kylmäaine jatkaa taas kiertoaan lauhduttimeen, vapautuu matkustamon lämmin ilma ulkoilmaan ja koko prosessi alkaa alusta.

Myös vaihteistoöljyn vaihto kannattaa tehdä silloin tällöin. Katso automaattivaihteiston vaihteistoöljyn vaihtoväli omaan autoosi

Auton ilmastointihuolto – Kylmäaine

Kuten sanottua, auton ilmastointihuolto hinta koostuu sekä työn osuudesta että kylmäaineen hinnan osuudesta. Kylmäaineen hinta on noussut viimevuosina huomattavasti, ja luultavasti nousee myös lähitulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että auton ilmastoinnin kylmäaineelta vaaditaan nykyään ympäristöystävällisyyttä eri mittakaavassa kuin aikaisemmin. Tavallisessa auton ilmastoinnin huolto tehdään tehdään täyttämällä ilmastoinnin kylmäaine, jossa ilmastoinnin kylmäainetasot katsotaan kohdilleen. Tärkeää on, että kylmäainetta ei kuitenkaan pääse ilmastointijärjestelmään liikaa.

Kylmäaineen GWP arvo

GWP eli Global Warming Potential on fluorattujen kasvihuonekaasujen ilmakehävaikutusta kuvaava asteikko. Erityisesti GWP on käytössä kylmäaineissa, joihin kuuluu myös auton ilmastointilaitteen kylmäaine. Kylmäaineita käytetään myös esimerkiksi jääkaapeissa. GWP:n ohella tärkeä asteikko on ODP, eli aineen otsonia tuhoava vaikutus (Ozone Depleting Potential). Aikaisemmin käytössä olevia aineita olivat muun muassa CFC ja HCFC-kaasut, jotka luokitellaan yleisesti ensimmäisen ja toisen polven kylmäaineiksi. Nämä kylmäaineet aiheuttivat vakavaa vauriota maapallon otsonikerrokseen ja vaikuttivat ilmaston lämpenemiseen. Näitä seuranneet kolmannen sukupolven kylmäaineet eli HFC:t ovat edelleen voimakkaita ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasuja, mutta ne eivät tuhoa otsonikerrosta samalla tavalla kuin ensimmäisen ja toisen sukupolven kasvihuonekaasut.

Ilmakehävaikutus ei ole kylmäaineen ainoa ympäristöongelma, vaan erityisesti vetyfluoriolefiinit eli HFO-aineet ovat myös pitkäikäisiä ja niiden hajoamistuotteina syntyy vesiekosysteemeihin myrkyllisiä kaasuja ja suoloja. Kylmäaineet voivat olla myös luonnollisia, jolloin niiden GWP-taso on lähes olematon. Osana ilmastonmuutoksen torjuntaa, EU on säädellyt fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä lähitulevaisuuden kylmäaineissa osana EU:n asetusta fluoratuista kasvihuonekaasuista.